วันที่25มกราคม2553

วันที่25มกราคม2553

เริ่มทำงานวันแรกหลังจากเกิดอุบัติเหตุทำงาน8.30น.อาจารย์ประชาลักษณ์ให้ออกแบบงานรับเด็กที่มาอบรมห้องสมุดก.ศ.น เลิก16.00น.

วันที่26มกราคม2553

วันนี้ทำงานที่ห้องตัดต่อและก็ทำงานต่อจากเมื่อวานและหารายการที่จะนำมาเขียนบทและวีดีโอต่างๆโดยดูรายthe idol

ที่นำคนที่เป็นต้นแบบต่างๆเช่นว.วชิรเมธีเลิก16.00น.

วันที่27มกราคม2553

ตัดกระดาษ0-7เพื่อนำไปทำการรับเด็กที่จะมาอบรมก็เตรียมเขียนบทTVโดยวางเรื่องตลาดน้ำอัมพวาเลิก16.00น.

วันที่28มกราคม2553

ช่วยกันตีเส้นโดยใช้สีทายังไม่เสร็จเพราะสีหมดเลยไปเขียนบทต่อ

ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ

3

3

4

4